EMDR

EMDR je metoda psihološkeg zdravljenja, ki je nastala v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, kot najbolj učinkovita metoda za zdravljenje posttravmatske stresne motnje (PTSD). Njena začetnica in utemeljiteljica Francine Shapiro (1948-2019) je to metodo uporabljala pri delu z vojnimi veterani, ki so se vrnili iz Vietnamske vojne in bila s pomočjo metode EMDR pri predelavi vsebin z vojno travmo zelo uspešna.

Od takrat so številna klinična in nevrobiološka raziskovanja potrdila in dokazala veljavnost in učinkovitost tega psihološkega pristopa. APA (American Psychiatric Association), NICE (National Institute of Clinical Excellence) in Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) priporočajo EMDR kot učinkovito metodo za posttravmatsko stresno motnjo.

Kratica EMDR (Eye Movement Desensetisation and Reprocesing) pomeni desenzetizacijo in ponovno predelavo (reprocesiranje) neprimerno in disfunkcionalno shranjenih izkušenj oz. doživetij iz preteklosti s pomočjo očesnega gibanja (kasneje so očesnemu gibanju dodali druge bilateralne stimulacije). Področje obravnave so predvsem izkušnje, ki so na nas pustile (travmatičen) pečat in nas še vedno omejujeo v našem vsakdanjem življenju. Pod te izkušnje lahko štejemo:

  • travmatske dogodke iz otroštva (fizično/psihično/spolno nasilje, zlorabe,…)
  • stresne dogodke v odraslosti (prometne nesreče, izgube, ločitve,…)
  • naravne nesreče
  • agresivne napade
  • vojne

EMDR pa se uporablja tudi pri delu z osebami z različnimi psihološkimi profili, kot so:

  • anksiozne motnje (fobije, panične motnje,…)
  • osebnostne motnje
  • post-travmatski stresni sindrom
  • odvisnosti

 

“The past affects the present even without our being aware of it.”

»Preteklost vpliva na sedanjost, četudi se tega na zavedamo.«

Francine Shapiro

EMDR je metoda, ki omogoča aktiviranje mehanizma samo-zdravljenja, tako da stimulira obstoječi sistem z adaptivno predelavo informacij v možganih. Izredna učinkovitost te metode naj bi bila posledica direktnega učinka na možganske nevrofiziološke mehanizme.

Več informacij najdete na: https://emdr-europe.org/

Druga soba, društvo za življenjske spremembe.

Barbara Prassel
Telefon: +386 041 879644
e-pošta: info@psihoterapija-bp.si

Pokličite
Zemljevid