Potek terapije

Uvodni razgovor je namenjen spoznavanju, pridobivanju osnovnih informacij ter vzpostavljanju terapevtskega odnosa. Na prvih nekaj srečanjih vas bom povabila, da podrobno razložite svoje težave, pričakovanja in morebitne dileme glede terapevtskega procesa. Skupaj bova poiskala in določila cilje, h katerim stremite. Sama pa vas bom seznanila s svojim načinom dela, tako, da boste lahko začutili kaj psihoterapija je in spoznali, kaj lahko pričakujete od najinega sodelovanja.

Pogostost srečanj

Psihoterapevtska srečanja potekajo redno, običajno enkrat tedensko in trajajo 50 minut. Stalnost srečanj zagotavlja nemoten potek terapije, ustvari občutek varnosti in omogoča napredek.

Trajanje terapije

Dolžina psihoterapije je odvisna od motiviranosti posameznika, od vaših potreb po spremembi in lahko traja tudi dlje časa. Načeloma pa je število srečanj odvisno od skupnega dogovora med psihoterapevtom in klientom.

Etični kodeks

Pri svojem delu spoštujem Kodeks etike in profesionalne prakse. Slovenskega društva za integrativno psihoterapijo in transakcijsko analizo (SINTA).

Cene
Individualna psihoterapija (50 minut)
55 EUR

Skupinska psihoterapija (120 minut)
40 EUR

EMDR (75 minut)
70 EUR

Psihoterapija je samoplačniška.

Druga soba, društvo za življenjske spremembe.

Barbara Prassel
Telefon: +386 041 879644
e-pošta: info@psihoterapija-bp.si

Pokličite
Zemljevid